"חינוך אינו הכנה לחיים. הוא החיים עצמם."
ג'ון דיואי

 צוות יקר

משפחת "אחוזת ילדים",

בשנת הלימודים תשפ"ד תקדם מערכת החינוך, ואנחנו בבית ספרנו, את ערכי המיצוי והמצוינות. המצוינות מקדמת את המסר: "עשה הכי טוב שאתה יכול", מתוך הנעה פנימית וטבעית, המובילה תלמידים וצוות להתקדמות, הצלחה וצמיחה. המצוינות מאפשרת לכל תלמיד ותלמידה, בכל מקום, בכל עת, חיבור למקורות הכוח ומיצוי היכולות הטמונות בו. היא מזמנת פיתוח תכניות ותהליכים חינוכיים המאפשרים לכל תלמיד ותלמידה לזהות את תחומי החוזק והעניין שלהם, ומעניקה מגוון הזדמנויות להתנסות בהם. מצוינות היא מחויבות להתמדה ולהצלחה אל מול עצמך, מתוך עצמך, בעזרת הסובבים אותך והמשאבים העומדים לרשותך. המצוינות פונה לכולם, מאחר שלכולנו יש את היכולת להשתפר, לפתח את יכולותינו מהמקום בו אנו נמצאים, לשאוף גבוה, להעמיק ידע ויכולות ולהרחיב את תהליכי גילוי, חקירה והתנסות.
תהליך השגת היעד חשוב לא פחות מהתוצר הסופי, והוא מהווה מרכיב מהותי בידיעה איך ללמוד. למצוינות אין סולם הערכה אובייקטיבי, ואין לה צורך בהשוואה לאחרים. היא מציגה את מקומו של האדם ביחס להשגת המטרה שהציב לעצמו. היא תלויה רק באדם עצמו ובמידה שבה מיצה את יכולותיו. כאשר תהליך הלמידה יאפשר לכל תלמיד ותלמידה ללמוד מתוך עניין וסקרנות ולהתפתח בהתאם לכישוריהם, הלמידה תקבל איכות חדשה והפערים יקבלו משמעות אישית, שהתלמיד יכול ורוצה לצמצם.
לשם קידום מצוינות ניצור: סביבה המעודדת אהבה ללמידה, חדוות הגילוי, סקרנות, יצירתיות, מקוריות וחשיבה ביקורתית. נטפח מיומנויות ויכולות, מוטיבציה וערכים. נעודד תלמידים לאתר נקודות חוזק להצטיינותם – אנו צוות חינוכי מיומן ובעל יכולת לסייע לכל תלמיד לאתר באילו תחומים יצליח ובאילו תחומים ירצה להשתפר ולהגיע למצוינות אישית. יחד, התלמידים והצוות, נאתר וניתן ביטוי למקורות הכוח והעוצמה שלנו, באמצעות מגוון פעילויות בתחומי הדעת, בפעילות פורמלית ובלתי פורמלית, במסגרת הפעילות הכיתתית והחוץ כיתתית.

לנושא המרכז "מיצוי ומצוינות" קשר ישיר לצורך הבית ספרי- קידום אחריות אישית בקרב תלמידינו לתפקוד עצמאי מיטבי בהווה ובעתיד. בשנת הלימודים תשפ"ד נעמיק ונרחיב יישום ערכי באמ"ת ברמה בית ספרית ומוסדית. נוביל את קידום האחריות בקרב תלמידינו, באמצעות האבנים הגדולות: בחירה, אחריות, מודעות, מטרה אישית ותקווה. הגישה תכלול מענים פדגוגיים ורגשיים ותהווה ציר מרכזי אשר ימקד ויכוון אותנו בעשייה הבית ספרית, ויהיה בסיס לשיתופי הפעולה בין הפנימיה לבית הספר. לדוגמא: תכנית אישית- תאפשר עבודה מערכתית, בין-מקצועית מוסדית, עם התלמידים כשותפים מעורבים בעלי השפעה, מודעות, יכולת בחירה – בעלי אחריות להתקדמות והשגת מטרותיהם בתחומים הלימודי, הרגשי והחברתי.
חשוב לציין, כי גישת באמ"ת צמחה מהשטח בבית הספר, והינה פרי עבודתנו המשותפת, בצוותי "מפרש" ומוביל, במליאות ובמעגלי שיח. צוות יקר, היתה ויש לכם תרומה משמעותית ביותר לקידום החדשנות ב"אחוזת ילדים" למען תלמידינו.

בהזדמנות זאת ברצוני לברך את הצוות הוותיק,
ואת הצוות החדש שיצטרף השנה למשפחת "אחוזת ילדים"

בברכת שנת הלימודים תשפ"ד פורייה ומוצלחת!
אולגה יליזרוב

מנהלת בית הספר

סגירת תפריט
דילוג לתוכן