"מה צריך ילד?
מקום שיוכל לגבוה,
ומבוגר אחד שיעזור לו עם התקרה." עידית ברק

 צוות יקר, משפחת "אחוזת ילדים",

בשנת הלימודים תשפ"ג בית ספרנו ימשיך להיות המקום המאפשר לתלמידינו צמיחה והתפתחות על ידי הגבהת התקרה שמעל ראשם, על מנת שיראו את האופק הנכון להם ויוכלו לממש את כישוריהם ויכולותיהם מתוך יצירה, אהבה וחופש המחשבה.

לאורך שנת הלימודים הקודמת תשפ"ב, במסגרת תכנית "מפרש", עשינו דרך נפלאה של זיהוי ה-DNA והגדרת הצורך הבית ספרי: קידום אחריות אישית בקרב תלמידינו לתפקוד עצמאי מיטבי בהווה ובעתיד.
בשנת הלימודים תשפ"ג התכנית תעמיק ותתרחב למימד מוסדי ותעבור לשלבי היישום. נוביל את קידום האחריות בקרב תלמידינו, תוך מיקוד באבנים הגדולות:
בחירה, אחריות, מודעות, מטרה אישית ותקווה.

באמ"ת

התכנית תכלול מענים פדגוגיים ורגשיים מערכתיים ופרטניים עבור התלמידים, הצוות וההורים, ותהווה ציר מרכזי אשר ימקד ויכוון אותנו בעשייה הבית ספרית ויהיה בסיס לשיתופי הפעולה בין הפנימיה לבית הספר. אחת הפלטפורמות היישומיות של התכנית באמ"ת היא תכנית אישית- שדרוג מסמך התל"א, באופן המאפשר עבודה מערכתית, בין-מקצועית מוסדית, עם התלמידים כשותפים מעורבים בעלי השפעה, מודעות, יכולת בחירה – בעלי אחריות להתקדמות והשגת מטרותיהם בתחומים הלימודי, הרגשי והחברתי.
חשוב לציין, כי התכנית הינה פרי עבודתנו המשותפת, בצוותי "מפרש" ומוביל, במליאות ומעגלי שיח בהזדמנויות שונות- למדנו והעמקנו, יצרנו וחידשנו. אין ספק שלכישרונות וליכולות שלכם, צוות יקר, תרומה גדולה ביותר להתקדמות ולחדשנות ב"אחוזת ילדים", למען תלמידינו.

לימודי המח"ר בחטיבה העליונה- הלימודים בתחומי המורשת החברה והרוח – הזדמנות ליצירת חוויות למידה מעוררות חשיבה ורלוונטיות לעולם הלומדים, מביאים לידי ביטוי יכולות ועמדות אישיות. המהלך יחול בתשפ"ג על תלמידי כיתה י'. בלימודי ההיסטוריה והמורשת תיכנס לראשונה יחידת לימוד אודות תרומתה של ויצו בראשית ההתיישבות בא"י.

 ובנוסף, נמשיך לקדם אקלים חינוכי מיטבי בבית ספרנו, ברמת התלמידים והצוות, בדגש על תחושת מסוגלות, שייכות, מוגנות ותוך מיקוד בפיתוח מיומנויות SEL למידה רגשית-חברתית, לרווחת כל באי בית הספר והמוסד.

בהזדמנות זאת ברצוני לברך את הצוות הוותיק, ואת הצוות החדש שיצטרף השנה למשפחת "אחוזת ילדים" בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת!

אולגה יליזרוב,
מנהלת בית הספר 

סגירת תפריט