תכנית ההכנה לשירות משמעותי מכירה לתלמידנו את המערכות והמסגרות השונות אליהם הם יכולים להמשיך בתום לימודיהם, יוצקת תוכן ומשמעות למקום אליו הם בוחרים לצאת, מתווכת בין היתר, גם את דרישות הצבא ומלווה אותם בשלבים השונים בהתאם לצורך האישי של כל אחד. תהליך ההכנה לשירות משמעותי הינו אישי וקבוצתי, ובמהלך השנה תוך כדי התהליך מתוודעים ליכולות השונות של התלמידים ומסייעים להם למצוא מסגרת המשך, אשר תתאים לכל אחד ותאפשר תרומה למדינה בצורה מיטבית.

מטרות התכנית:
-טיפוח תחושת הקשר למדינת ישראל.
-הכנת התלמידים לסוגי השירות השונים, תוך חיזוק מוכנותם לשירות משמעותי ותורם.
-הכרת המסגרות והאפשרויות השונות, העומדות בפני התלמידים.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן