"מדע וטכנולוגיה לכל" פותח במטרה להקנות אוריינות מדעית-טכנולוגית המשלבת ידע מדעי בסיסי, מיומנויות הדרושות לאזרח העתיד וטיפוח עמדות חיוביות כלפי מדע וטכנולוגיה. זאת, עבור תלמידים שבחרו שלא להתמחות במדעים הקלאסיים.

במסגרת זו נלמדים נושאים מדעיים-טכנולוגיים אינטגרטיביים, בעלי רלבנטיות לעולמם של התלמידים, תוך שילוב אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ותהליכי חקר מדעי ותיכון הנדסי.
"מדע וטכנולוגיה לכל" הינו בהיקף של 5 יח"ל, לתלמידים הבוחרים לא להתמקצע במגמה טכנולוגית  או בהיקף של 90 שעות לכלל התלמידים. 
 

במגמה התלמיד יוערך באופן הבא:
הערכה חיצונית – מבחן 30% ו מבחן בע"פ 40% על פרויקט חקר. 

הערכה פנימית בית ספרית (30%) – הגשת תלקיט

 

במסגרת המגמה התלמידים לומדים בצורה אינטראקטיבית תוך ביצוע ניסויים, יציאה למוזיאונים\ ביקור במפעלים כמו כן לומדים מיומנויות מחשב הכנת מצגות, משחקים כרזות ועוד.. 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן